Materialen

Materialen om u te helpen met deïmplementeren

Doen of laten heeft kennis opgedaan over het terugdringen van niet-gepaste zorg, en deelt deze graag om anderen te helpen met het terugdringen van niet-gepaste zorg in hun eigen project. Ook andere projecten in Nederland en in het buitenland kunnen u hierbij helpen. Hieronder vindt u een overzicht van ondersteuningsmateriaal en websites om u te helpen zelf aan de slag te gaan. 

Handleidingen die helpen bij het deïmplementeren

 • De deïmplementatiegids met zes stappen voor het terugdringen van niet-gepaste zorg
 • Een toolkit voor het verminderen van niet-gepaste laboratoriumdiagnostiek
 • Een toolkit voor het terugdringen van niet-gepaste urinekatheters en infusen
 • Een lijst met 12 voorbeelden van niet-gepaste zorg en effectieve interventies om deze terug te dringen (bijlage 1 van de deïmplementatiegids)
 • Het rapport waarin de activiteiten en resultaten van Doen of laten? beschreven staan

Engelstalig

 • Een toolkit voor het terugdringen van niet-gepaste urinekatheters door Choosing Wisely Canada
 • Een toolkit voor het terugdringen van katheter-gerelateerde urineweginfecties door de Agency for Healthcare Research and Quality
 • Een toolkit voor het terugdringen van laboratoriumdiagnostiek in de SEH door Choosing Wisely Canada

Tools die gebruikt kunnen worden bij het deïmplementeren

Engelstalig

Rapporten en Nederlandse publicaties

Internationale publicaties

 • Het studieprotocol van het project van het Amsterdam UMC, locatie AMC, waarin ze niet-gepaste urinekatheters en infusen verminderden
 • Het studieprotocol van het project van het Amsterdam UMC, locatie VUmc, waarin ze de hoeveelheid laboratoriumdiagnostiek verminderden
 • De ontwikkeling en prioritering van de Beter-niet-doen lijst voor medisch specialisten
 • De ontwikkeling van de Beter-laten lijst met niet-gepaste zorg voor verpleegkundigen
 • Een framework met drie soorten niet-gepaste zorg
 • Een kwalitatief onderzoek naar de belemmerende en bevorderende factoren voor het terugdringen van niet-gepaste follow-up na basaalcelcarcinoom
 • Een kwalitatief onderzoek naar de wensen van patiënten met basaalcelcarcinoom

Websites