Materialen

Materialen om u te helpen met deïmplementeren

Doen of laten heeft kennis opgedaan over het terugdringen van niet-gepaste zorg, en deelt deze graag om anderen te helpen met het terugdringen van niet-gepaste zorg in hun eigen project. Ook andere projecten in Nederland en in het buitenland kunnen u hierbij helpen. Hieronder vindt u een overzicht van ondersteuningsmateriaal en websites om u te helpen zelf aan de slag te gaan. 

Handleidingen die helpen bij het deïmplementeren

 • De deïmplementatiegids met zes stappen voor het terugdringen van niet-gepaste zorg
 • Een toolkit voor het verminderen van niet-gepaste laboratoriumdiagnostiek
 • Een toolkit voor het terugdringen van niet-gepaste urinekatheters en infusen
 • Een lijst met 12 voorbeelden van niet-gepaste zorg en effectieve interventies om deze terug te dringen (bijlage 1 van de deïmplementatiegids)
 • Het rapport waarin de activiteiten en resultaten van Doen of laten? beschreven staan

Engelstalig

 • Een toolkit voor het terugdringen van niet-gepaste urinekatheters door Choosing Wisely Canada
 • Een toolkit voor het terugdringen van katheter-gerelateerde urineweginfecties door de Agency for Healthcare Research and Quality
 • Een toolkit voor het terugdringen van laboratoriumdiagnostiek in de SEH door Choosing Wisely Canada

Tools die gebruikt kunnen worden bij het deïmplementeren

Engelstalig

Rapporten en Nederlandse publicaties

Internationale publicaties

 • Het studieprotocol van het project van het Amsterdam UMC, locatie AMC, waarin ze niet-gepaste urinekatheters en infusen verminderden
 • Het studieprotocol van het project van het Amsterdam UMC, locatie VUmc, waarin ze de hoeveelheid laboratoriumdiagnostiek verminderden
 • De ontwikkeling en prioritering van de Beter-niet-doen lijst voor medisch specialisten
 • De ontwikkeling van de Beter-laten lijst met niet-gepaste zorg voor verpleegkundigen
 • Een framework met drie soorten niet-gepaste zorg
 • Een kwalitatief onderzoek naar de belemmerende en bevorderende factoren voor het terugdringen van niet-gepaste follow-up na basaalcelcarcinoom
 • Een kwalitatief onderzoek naar de wensen van patiënten met basaalcelcarcinoom

In Nederland en in het buitenland zijn meer programma's bezig met dit onderwerp. Op de websites van deze programma's staan soms ook tools voor het deïmplementeren van niet-gepaste zorg.