Project AMC: Terugdringen van onnodig kathetergebruik: de RICAT studie

Samenvatting

Aanleiding

Urinekatheters en (perifeer en centraal) intraveneuze katheters zijn niet meer weg te denken uit de klinische praktijk. Deze katheters kunnen ernstige complicaties veroorzaken. Iedere arts en verpleegkundige weet dat het onnodig langer laten zitten van een katheter niet goed is, maar toch heeft 21-56% van de patiënten met een urinekatheter en 25-56% van de patiënten met een infuus geen juiste indicatie.

Het niet inbrengen en tijdig verwijderen van urinekatheters is volgens internationale richtlijnen dan ook de belangrijkste preventiemaatregel voor katheter-geassocieerde urineweginfecties. Dit project beoogt het aantal onterecht aanwezige urine- en intravasale katheters bij volwassen patiënten te reduceren.

 

Aanpak

In een multicenter, prospectieve interrupted time series studie willen wij met verschillende interventies het aantal urine- en intraveneuze katheters met een onterechte indicatie terugdringen. Het zal plaatsvinden op de verpleegafdelingen Interne Geneeskunde en aanpalende niet-snijdende specialismen in zeven ziekenhuizen.

De deïmplementatie strategie bestaat uit een bundel van interventies:

  • Kick-off bijeenkomst, inclusief feedbackrapport over het aantal onnodige katheters per ziekenhuis
  • Clinical champion per deelnemend ziekenhuis
  • Onderwijsbijeenkomsten voor artsen en verpleegkundigen
  • Educatief materiaal, zoals posters en zakkaartjes, voor zowel zorgverleners als patiënten
  • Actieve surveillance gedurende de dataverzameling

 

Resultaten

Primaire eindpunt: percentage patiënten met een onterechte indicatie voor het hebben van een katheter op de dag van de meting. Het project is geslaagd als dit tenminste 25% gedaald is.

Secundaire eindpunten: katheter geassocieerde infecties en andere complicaties, re-katheterisaties, opnameduur, mortaliteit, heropname, kosten en de beïnvloedende factoren van de deïmplementatie.

 

Projectgroep

Bart J Laan1, Ingrid J B Spijkerman2, Mieke H Godfried3, Berend C Pasmooij3, Marjon J Borgert3, Jolanda M Maaskant4, Brent C Opmeer5, Margreet C Vos6, Suzanne E Geerlings1

1 Infectieziekten, AMC; 2 Medische Microbiologie, AMC; 3 Inwendige Geneeskunde, AMC; 4 Klinische Epidemiologie, Biostatistiek en Bio-informatica, AMC, Universiteit van Amsterdam; 5 Clinical Research Unit, AMC; 6 Medische Microbiologie en Infectieziekten, Erasmus MC

 

Samenwerkingsverband

AMC, Erasmus MC, VUmc, Flevoziekenhuis, Westfriesgasthuis, Spaarne Gasthuis, BovenIJ ziekenhuis.

Projectleider

Suzanne Geerlings

Prof. Suzanne Geerlings

Internist

Documenten