Project LUMC: MRI’s en arthroscopieen bij patiënten met knieklachten >50 jaar zonder slotklachten (SMART)

Samenvatting

In Nederland worden nog veel MRI’s en artroscopieën van de knie uitgevoerd bij orthopedische patiënten ≥ 50 jaar met knieklachten zonder dat slotklachten op de voorgrond staan.

Er is echter afdoende wetenschappelijk bewijs dat artroscopische chirurgie in vergelijking tot conservatief beleid geen meerwaarde heeft voor de patiënt t.a.v. fysiek functioneren, pijn en patiënttevredenheid, en MRI’s geen toegevoegde waarde hebben voor het klinische beleid in vergelijking met een staande röntgenfoto van de knie (anteroposteriore en laterale opname, bij voorkeur fixed flexion view). Daarnaast gaan artroscopieën en MRI’s wel gepaard met risico’s die verbonden zijn aan de uitvoering ervan, ongemakken voor de patiënt en onnodige kosten.

Het SMART-project beoogt het percentage orthopedische patiënten met knieklachten (zonder slotklachten) ≥ 50 jaar waarbij een MRI wordt voorgeschreven of een artroscopie wordt uitgevoerd met 50% te reduceren door middel van een op maat gemaakte strategie in 13 Nederlandse orthopedische centra.

 

Aanpak

De op maat gemaakte strategie voor 13 centra bestaat uit het aanstellen van een clinical champion, interactieve scholing (inclusief overzicht richtlijnen en literatuur, feedback, benchmark met deelnemende ziekenhuizen, een ‘vaardigheidstraining: niet meer doen in de spreekkamer’) en het beschikbaar maken van een patiëntenfolder.

Voor het bepalen van het effect van de  strategie is gebruik gemaakt van een gecontroleerde voor-na studie inclusief proces- en kostenevaluatie. De uiteindelijke effectevaluatie wordt uitgevoerd op basis van landelijke data van Dutch Hospital Data (DHD) over het gebuik van MRI’s en artroscopieën in de deelnemende en controle centra die in juni 2019 aangeleverd worden. De data voor de proces- en kostenevaluatie zijn verzameld op basis van zogenaamde ‘field notes’ en een vragenlijstonderzoek onder de clinical champions, orthopeden, A(N)IOS en research coördinatoren uit de deelnemende centra.

 

Resultaat

 

Projectgroep

Projectleider:  Dr. L. van Bodegom-Vos, assistant professor (de)implementatie

Klinische projectleiders:

Prof. dr. R.G.H.H. Nelissen, Hoogleraar/ Orthopedisch chirurg

Prof. dr. R.L. Diercks, Orthopedisch chirurg

 

Samenwerkingsverband

Coördinerend umc: LUMC. Deelnemende centra: LUMC, UMCG, Amphia ziekenhuis, Antonius ziekenhuis, Deventer ziekenhuis, Elisabeth-TweeSteden ziekenhuis, Franciscus Vlietland, ICONE, Medisch Centrum Leeuwarden, Medisch Spectrum Twente, Noordwest Ziekenhuisgroep, OCON, Tergooi ziekenhuis.

 

*SMART: Step-down knee MRI and ARThroscopy for orthopaedic patients > 50 years

 

Documenten