Resultaten

Concreet zal het programma de volgende producten opleveren.

  • Er is een website (www.doenoflaten.nl) gebouwd met informatie over de projecten en ook een uitgebreide kennisbank met artikelen die de afgelopen jaren zijn gepubliceerd over deïmplementatieprojecten. Deze is ook in het Engels beschikbaar.
  • Om te inventariseren welke zorg onnodig is, hebben onderzoekers uit drie umc’s de medisch specialistische richtlijnen 2010-2015 gescreend op aanbevelingen waarin geadviseerd wordt iets niet te doen of terughoudend te zijn. Daaruit is een lijst voortgekomen met deze zogenoemde beter-niet-doen-aanbevelingen, in de media omschreven als de Beter-Niet-Doen-Lijst. Het tot stand komen van deze lijst is beschreven in een wetenschappelijk artikel in BMC medicine.
  • De Federatie Medisch Specialisten (FMS) heeft in samenwerking met de onderzoekers de geïdentificeerde beter-niet-doen-aanbevelingen gearceerd in de richtlijnendatabase om hierdoor medisch specialisten die deze database raadplegen, bewust te maken van het belang van terughoudendheid in bepaalde gevallen.
  • Om de projectteams ervaringen en kennis te laten uitwisselen is er een leernetwerk gevormd. In dit leernetwerk komen specifieke onderwerpen aan bod, gekoppeld aan de fase waarin het project zich bevindt, waarvoor externe sprekers worden uitgenodigd. Een voorbeeld is een deskundige wat betreft gedragsverandering op het moment dat de teams de interventie definitief vorm gingen geven.
  • De deïmplementatiegids zullen geïnteresseerden eind 2018 via deze website kunnen downloaden. Deze deïmplementatiegids is met name bedoeld voor zorgverleners, zowel uit umc’s als daarbuiten, en bestuurders die hun eigen deïmplementatieprojecten willen starten.
  • Deze zal vergezeld gaan met acht toolkits voor de onderwerpen van de pilotprojecten, opgesteld in de stijl van Choosing Wisely Canada.
  • Producten die ontwikkeld zijn in de acht projecten, zoals folders en e-learning worden ook breed toegankelijk gemaakt via de website. Hierin wordt samengewerkt met de Patientenfederatie Nederland en andere patientenverenigingen.
  • De roadmap om het professionele veld te mobiliseren voor verdere opschaling van de projecten en andere projecten over onnodige zorg te deïmplementeren zal worden gepresenteerd op een slotconferentie. Deze roadmap is opgesteld samen met de stakeholders en ook met name voor hen bedoeld.