Programmastructuur

Doen of laten? Het terugdringen van onnodige zorg wordt gefinancierd door ZonMw vanuit het Citrienfonds waarbij de NFU, de overkoepelende organisatie van de umc's, verantwoordelijk is voor de uitvoering. 

Het Citrienfonds kent een regiegroep die verantwoordelijk is voor de aansturing van het programma. Het programma beslaat 42 maanden en loopt van april 2015 tot en met oktober 2018. Het wordt gecoördineerd door een centraal programmateam.

Programmateam:
Dr. Simone van Dulmen (Radboudumc)
Eva Verkerk Msc (Radboudumc)
Dr. Tijn Kool (Radboudumc)
Pauline Heus Msc (UMC Utrecht/Cochrane Netherlands)
Dr. Lotty Hooft (UMC Utrecht/Cochrane Netherlands)

Er is een stuurgroep die verantwoordelijk is voor toezicht op de voortgang en de wetenschappelijke keuzes. Deze stuurgroep heeft de acht onderwerpen geselecteerd. Elk umc heeft een stuurgroeplid afgevaardigd.

Stuurgroep:
Dr. Helen Mertens (NFU/Citrienfonds, Voorzitter)
Prof.dr. Erik Buskens (UMCG)
Dr. Hans Fiolet (MUMC+)
Prof.dr. Suzanne Geerlings (AMC)
Prof.dr. Mark Kramer (VUMC)
Prof.dr. Johan Mackenbach (ErasmusMC)
Prof.dr. Carl Moons (UMC Utrecht)
Prof.dr. Gert Westert (Radboudumc)
Prof.dr. W. Peul (LUMC)

De stuurgroep wordt geadviseerd door een adviescommissie met een brede vertegenwoordiging van relevante partijen uit de Nederlandse gezondheidszorg: 

Adviescommissie:
Drs. Hans Simons (onafhankelijk voorzitter)
Joke Derksen (gynaecoloog, adviseur Zorginstituut Nederland) 
Dr. Rob Dillmann (bestuurslid NVZ)
Dr. Marjon Kallewaard (directeur Kwaliteit Federatie Medisch Specialisten)
Geertjan Mellema (huisarts np, medisch advieur ZN)
Marian Mens Msc (bestuurslid V&VN)
Fenneke van Swigchum (senior projectleider NPCF)
Drs. Yolande Waterreus (huisarts np, programmamanager Cure, NZA)
Dr. Tjerk Wiersma (huisarts, senior wetenschappelijk medewerker NHG)