Programmastructuur

Doen of laten? wordt gefinancierd door ZonMw vanuit het Citrienfonds waarbij de NFU, de overkoepelende organisatie van de umc's, verantwoordelijk is voor de uitvoering. 

Doen of laten? deel een liep van april 2015 tot en met december 2018.

Het werd gecoördineerd door een centraal programmateam:
Dr. Simone van Dulmen (Radboudumc)
Eva Verkerk Msc (Radboudumc)
Dr. Tijn Kool (Radboudumc)
Pauline Heus Msc (UMC Utrecht/Cochrane Netherlands)
Dr. Lotty Hooft (UMC Utrecht/Cochrane Netherlands)

Er was een stuurgroep verantwoordelijk voor toezicht op de voortgang en de wetenschappelijke keuzes. Deze stuurgroep heeft de acht onderwerpen geselecteerd. Elk umc heeft een stuurgroeplid afgevaardigd.
Dr. Helen Mertens (NFU/Citrienfonds, Voorzitter)
Prof.dr. Erik Buskens (UMCG)
Dr. Hans Fiolet (MUMC+)
Prof.dr. Suzanne Geerlings (AMC)
Prof.dr. Mark Kramer (VUMC)
Prof.dr. Johan Mackenbach (ErasmusMC)
Prof.dr. Carl Moons (UMC Utrecht)
Prof.dr. Gert Westert (Radboudumc)
Prof.dr. W. Peul (LUMC)

De stuurgroep werd geadviseerd door een adviescommissie met een brede vertegenwoordiging van relevante partijen uit de Nederlandse gezondheidszorg: 
Drs. Hans Simons (onafhankelijk voorzitter)
Joke Derksen (gynaecoloog, adviseur Zorginstituut Nederland) 
Dr. Rob Dillmann (bestuurslid NVZ)
Dr. Marjon Kallewaard (directeur Kwaliteit Federatie Medisch Specialisten)
Geertjan Mellema (huisarts np, medisch advieur ZN)
Marian Mens Msc (bestuurslid V&VN)
Fenneke van Swigchum (senior projectleider NPCF)
Drs. Yolande Waterreus (huisarts np, programmamanager Cure, NZA)
Dr. Tjerk Wiersma (huisarts, senior wetenschappelijk medewerker NHG)

Het Citrienfonds heeft een regiegroep die verantwoordelijk is voor de aansturing van het programma.

 

Over de invulling van het vervolg van het programma van 2019 tot en met 2022, wordt nog overlegd met de NFU en ZonMw.