Programmastructuur

Doen of laten? wordt gefinancierd door ZonMw vanuit het Citrienfonds waarbij de NFU, de overkoepelende organisatie van de umc's, verantwoordelijk is voor de uitvoering. 

Doen of laten? deel twee loopt van 2019 tot 2022. De uitvoering wordt gecoördineerd door een overkoepelend programmateam van het Radboudumc. Het programmateam wordt aangestuurd door de stuurgroep. In deze stuurgroep zijn de betrokken beroepsverenigingen vertegenwoordigd. Voor de inhoudelijke begeleiding kent het programma een expertteam. Dit team zal bestaan uit zorgverleners en onderzoekers die al ervaring hebben met deïmplementatieprojecten.

Programmacoördinatie
Het wordt gecoördineerd door een centraal programmateam van het Radboudumc:
Dr. Tijn Kool
Dr. Simone van Dulmen
Eva Verkerk Msc
Joris Müskens Msc

Stuurgroep
Er is een stuurgroep verantwoordelijk voor toezicht op de voortgang en de strategische beslissingen. Deze bevat vertegenwoordigers van relevante partijen uit de Nederlandse gezondheidszorg.
Nicole Boluyt, Zorginstituut Nederland
Arno Timmermans, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen
Eefje Verhoof, Verplegenden & Verzorgenden Nederland
Fenneke van Swighum, Nederlandse Patiëntenfederatie
Marjon Kallewaard, Federatie Medisch Specialisten
Jako Burgers, Nederlands Huisarts Genootschap
Mark Kramer, Nederlandse Federatie van Umc’s
Helen Mertens, voorzitter namens het Citrienfonds

Beoordelingscommissie
Een onafhankelijke beoordelingscommissie selecteert de nieuwe deïmplementatieprojecten. Deze commissie bevat een lid van elk umc en was de stuurgroep van het eerste deel van Doen of laten?.
Dr. Helen Mertens (NFU/Citrienfonds, Voorzitter)
Prof.dr. Erik Buskens (UMCG)
Dr. Hans Fiolet (MUMC+)
Prof.dr. Suzanne Geerlings (AMC)
Prof.dr. Mark Kramer (VUMC)
Prof.dr. Johan Mackenbach (ErasmusMC)
Prof.dr. Carl Moons (UMC Utrecht)
Prof.dr. Gert Westert (Radboudumc)
Prof.dr. W. Peul (LUMC)