Doelstellingen

Het programma Doen of laten? Terugdringen van onnodige zorg wil zorgverleners helpen bij het maken van een weloverwogen keuze. 

Dat kan zijn voor de meest effectieve verrichting of therapie. Maar dat kan ook betekenen om, in samenspraak met de patiënt, te besluiten om een verrichting of ingreep juist niet uit te voeren omdat de meerwaarde in dit geval ontbreekt. Kiezen voor toegevoegde waarde is niet alleen goed voor die patiënt. Het betekent ook dat meer patiënten gebruik kunnen maken van de beschikbare zorg. Daarnaast geven de resultaten straks handvaten om zelf een project te kunnen starten om onnodige zorghandelingen terug te dringen en de kwaliteit van de zorg te verbeteren

Het programma ‘Doen of laten? Het terugdringen van onnodige zorg’ kent drie hoofddoelstellingen:

  1. inventariseren welke zorg onnodig is,
  2. in kaart brengen hoe onnodige zorg kan worden gereduceerd,
  3. in de praktijk verminderen van onnodige zorg in acht projecten.