Wat is Doen of laten?

Doen of laten? is een landelijk programma dat zorgverleners wil helpen bij het maken van een weloverwogen keuze. Het wordt gefinancierd door het Citrienfonds. Dit fonds helpt duurzame en breed inzetbare verbeteringen in de gezondheidszorg te ontwikkelen en is mede mogelijk gemaakt door ZonMw.

Achtergrond

Hoe zorgen we dat de kwaliteit van de zorg goed blijft of zelfs nog beter wordt, en toegankelijk en betaalbaar? Dit was in 2014 de aanleiding voor de minister van VWS om het Citrienfonds op te richten. Samen met de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU) koos VWS vijf programma’s waarbinnen - met de umc’s als initiatiefnemer - vele partijen gezamenlijk werken aan oplossingen voor deze zorgvraagstukken. In het hoofdlijnenakkoord 2019-2022 is 20 miljoen beschikbaar gesteld om verder te werken aan de juiste zorg, met de juiste informatie op de juiste plek. Het Citrienfonds 2019-2022 bestaat uit de voorzetting van 4 bestaande programma’s, waaronder Doen of Laten?.

Doel

Een weloverwoge keuze kan zijn voor de meest effectieve verrichting of therapie. Maar dat kan ook betekenen om, in samenspraak met de patiënt, te besluiten om een verrichting of ingreep juist niet uit te voeren omdat de meerwaarde ontbreekt. Kiezen voor toegevoegde waarde is niet alleen goed voor die patiënt. Het betekent ook dat meer patiënten gebruik kunnen maken van de beschikbare zorg. Daarnaast geeft het programma handvaten om zelf een project te kunnen starten om onnodige zorghandelingen terug te dringen en de kwaliteit van de zorg te verbeteren

Het programma ‘Doen of laten?' kent drie hoofddoelstellingen:

  1. inventariseren welke zorg niet-gepast is
  2. in kaart brengen hoe niet-gepaste zorg blijvend kan worden gereduceerd
  3. in de praktijk verminderen van niet-gepaste zorg