Doelstellingen

Het programma Doen of laten? Terugdringen van onnodige zorg wil zorgverleners helpen bij het maken van een weloverwogen keuze. 

Dat kan zijn voor de meest effectieve verrichting of therapie. Maar dat kan ook betekenen om, in samenspraak met de patiënt, te besluiten om een verrichting of ingreep juist niet uit te voeren omdat de meerwaarde in dit geval ontbreekt.
Het programma wil ook kennis en ervaring verzamelen over hoe zorgverleners kunnen stoppen met onnodige zorg en hoe deze kennis en ervaring kan worden verspreid naar andere zorgverleners die hiermee aan de slag willen.

Het programma ‘Doen of laten? Het terugdringen van onnodige zorg’ is op 1 mei 2015 begonnen. Het programma kent drie hoofddoelstellingen:

  1. inventariseren welke zorg onnodig is,
  2. in kaart brengen hoe onnodige zorg kan worden gereduceerd,
  3. in de praktijk realiseren van vermindering van onnodige zorg in acht pilotprojecten.