Wat is Doen of laten?

Doen of laten? is een landelijk programma dat zorgverleners wil helpen bij het maken van een weloverwogen keuze. Het wordt gefinancierd door het Citrienfonds. Dit fonds helpt duurzame en breed inzetbare verbeteringen in de gezondheidszorg te ontwikkelen en is mede mogelijk gemaakt door ZonMw.

Achtergrond

Hoe zorgen we dat de kwaliteit van de zorg goed blijft of zelfs nog beter, toegankelijker en betaalbaarder wordt? Dit was in 2014 de aanleiding voor de minister van VWS om het Citrienfonds op te richten. Samen met de Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU) koos VWS in de periode 2015 tot en met 2018 vijf programma’s waarbinnen - met de umc’s als initiatiefnemer - vele partijen gezamenlijk werkten aan oplossingen voor deze zorgvraagstukken. Eén van die vijf programma's was Doen of laten, het programma met een focus op zorg die waarde toevoegt vor de patiënt. Tevens geeft dit programma handvaten voor professionals om zelf een project te kunnen starten om niet-gepaste zorghanelingen terug te dringen en de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Het programma ‘Doen of laten?' kende drie hoofddoelstellingen die behaald zijn van 2015-2018:

  1. inventariseren welke zorg niet-gepast is
  2. in kaart brengen hoe niet-gepaste zorg blijvend kan worden gereduceerd
  3. in de praktijk verminderen van niet-gepaste zorg 

Lees meer over Doen of laten 2015-2018.

 

Doen of laten 2019-2022

In het hoofdlijnenakkoord 2019-2022 is nog eens 20 miljoen beschikbaar gesteld om verder te werken aan de juiste zorg, met de juiste informatie op de juiste plek. Het Citrienfonds 2019-2022 bestaat uit de voorzetting van 4 bestaande programma’s, waaronder Doen of Laten?.

Het vervolgprogramma, Doen of laten? Het bevorderen van gepaste zorg, heeft de ambitie om de beweging die in het eerste deel gestart is op te schalen en uit te breiden. Het programma heeft drie doelstellingen:

  1. Meer zorgverleners ervaring op laten doen met deïmplementeren.
  2. Opschalen en bestendigen van de projecten uit het eerste deel van Doen of laten?.
  3. Meer inzicht in het volume en de kosten van niet-gepaste zorg.

Daarvoor beoogt het programma:

  1. Zorgverleners deïmplementatieprojecten in hun eigen werkomgeving uit laten voeren. Hiervoor zullen ziekenhuizen en huisartsennetwerken de mogelijkheid krijgen om een deïmplementatieproject te doen, ondersteund en gecoördineerd vanuit een expertteam met deïmplementatiedeskundigen.
  2. Drie succesvolle interventies van het eerste deel in andere umc’s te implementeren, ondersteund door de huidige teams die ze hebben ontwikkeld. Tegelijkertijd wordt het lange-termijn effect van een aantal van de acht oorspronkelijke interventies gemeten. Hiermee krijgen we zicht op hoe een duurzame reductie van niet-gepaste zorg te bereiken is.
  3. Scherp in beeld te krijgen waar de prioriteiten liggen bij het verminderen van niet-gepaste zorg. Op basis van bestaande administratieve data wordt een uitgebreide analyse gedaan van het volume en de kosten van niet-gepaste zorg met behulp van databestanden zoals VEKTIS en de LBZ. Voor niet-gepaste zorg die niet te identificeren is in de databestanden zullen dossierstudies worden uitgevoerd.