Doelstellingen

Het programma Doen of laten? Terugdringen van onnodige zorg wil zorgverleners helpen bij het maken van een weloverwogen keuze. 

Dat kan zijn voor de meest effectieve verrichting of therapie. Maar dat kan ook betekenen om, in samenspraak met de patiënt, te besluiten om een verrichting of ingreep juist niet uit te voeren omdat de meerwaarde in dit geval ontbreekt.
Het programma wil ook kennis en ervaring verzamelen over hoe zorgverleners kunnen stoppen met onnodige zorg en hoe deze kennis en ervaring kan worden verspreid naar andere zorgverleners die hiermee aan de slag willen.