Citrienfonds

Het programma Doen of laten? Het terugdringen van onnodige zorg wordt gefinancierd door het Citrienfonds. Dit fonds helpt duurzame en breed inzetbare verbeteringen in de gezondheidszorg te ontwikkelen en is mede mogelijk gemaakt door ZonMw.

De umc’s leveren een belangrijke bijdrage aan de veranderingen in de gezondheidszorg door onder ander het mede ondertekenen van het hoofdlijnenakkoord medisch specialistische zorg. Om de veranderingen een extra impuls te geven, heeft de minister van VWS besloten een fonds in te richten waarmee de umc’s een aantal plannen voortvarend kunnen aanpakken: het Citrienfonds. ZonMw voert de kwaliteitsbeoordeling en monitoring uit van projecten die binnen het fonds lopen en de evaluatie van het Citrienfonds.

In samenspraak met de opdrachtgever VWS en de NFU zijn vijf specifieke thema’s gekozen:

  1. Registratie aan de bron
  2. Naar regionale oncologienetwerken
  3. Doen of laten? Terugdringen van onnodige zorg
  4. Sturen op kwaliteit
  5. Van e-Health naar p-Health ‘persoonsgerichte zorg’