Afstemming en synergie

Uiteraard zorgen de universitair medische centra in dit programma voor afstemming met veel partijen in hun zorgnetwerken, zoals algemene ziekenhuizen, huisartsen, patiënten en zorgverzekeraars. Ook cruciaal is de afstemming met bestaande initiatieven om onnodige zorg terug te dringen.

Daarom worden de activiteiten van het programma goed afgestemd op Zinnige zorg van het Zorginstituut Nederland, Verstandig kiezen, Zorgevaluatie en het Bewustzijnsproject van de Federatie Medisch Specialisten. 

In dit project wordt samengewerkt met verschillende internationale onderzoeksgroepen, zoals Choosing Wisely International, Choosing Wisely Canada en de Organization for Economic Cooperation and Development (OECD).

Samen met Verpleegkundige en verzorgende Nederland (V&VN) is in opdracht van Zonmw een 'beter laten lijst' opgesteld en is een peiling uitgevoerd onder verpleegkundigen om onnodige zorghandelingen te inventariseren. Op basis van deze resultaten stimuleert V&VN haar leden om te stoppen met onnodige zorghandelingen.