Afstemming en synergie

Uiteraard zorgen de universitair medische centra in dit programma voor afstemming met veel partijen in hun zorgnetwerken, zoals algemene ziekenhuizen, huisartsen, patiënten en zorgverzekeraars. Ook cruciaal is de afstemming met bestaande initiatieven om onnodige zorg terug te dringen.

Daarom worden de activiteiten van het programma goed afgestemd op Zinnige zorg van het Zorginstituut Nederland, Verstandig kiezen, Zorgevaluatie en het Bewustwordingsproject van de Federatie Medisch Specialisten en het project Stimuleer effectieve en elimineer niet effectieve zorg (SEENEZ) onder coördinatie van Kennisinstituut van Medisch Specialisten. 
De doelstellingen van dit programma sluiten goed aan bij het hoofdlijnenakkoord van 2014, in het bijzonder de pijlers gepast gebruik en transparantie. In deze bestuurlijke overeenkomst is afgesproken om onder andere door het niet meer uitvoeren van ‘low-value services’ te werken aan kwaliteitsverbetering en kostenverlaging van de zorg.