Nieuws

10 oktober 2018

Doelmatigheid in de opleiding: tools en inspiratie

In het Bewustzijnsproject heeft men denken over doelmatige zorg in de opleiding van aios gebracht. Het project resulteerde ook in tools, voorbeeldprojecten en inspiratie waarmee aios en opleiders zelf aan de slag kunnen.

De opleiding van aios is een belangrijk aangrijpingspunt om een cultuuromslag te starten: van 'meer zorg is altijd beter' naar een kritischer blik op wat we doen. Stilstaan bij wat je doet en je gezonde verstand gebruiken. Dat is de kern van doelmatige zorg. Op hun website staan tools voor aios en opleiders, zoals de quickscan doelmatigheid van zorg, online trainingen over doelmatigheid, en doctor Flow, een spel over doelmatig diagnosticeren. Het Bewustzijnsproject loopt bijna ten einde. In het oktobernummer van de Jonge specialist staat een artikel over de resultaten van het project.