Nieuws

22 mei 2018

Limit, Lean or listen: hoe stoppen we met onnodige zorg?

Onderzoekers van IQ healthcare identificeerden drie typen onnodige zorg die richting geven in het kiezen van de meest passende strategie. Deze staan beschreven in een wetenschappelijk artikel dat verscheen in de International Journal for Quality in Health Care.

Het terugdringen van deze onnodige zorg bespaart risico’s, bijwerkingen en kosten, maar is moeilijk te bereiken. Daarvoor is niet één oplossing: de beste strategie om te stoppen met onnodige zorg hangt af van de context en het type onnodige zorg. Onderzoekers van IQ healthcare, ook verbonden aan het programma ’Doen of laten? Terugdringen van onnodige zorg’, identificeerden drie typen onnodige zorg die helpen bij het kiezen van de meest passende strategie.

Ineffectieve zorg is medisch gezien niet effectief. Inefficiënte zorg is medisch gezien wel effectief, maar wordt inefficiënt of te veel geleverd en is daardoor onnodig. Ongewenste zorg is ook medisch gezien effectief, maar past niet bij de wensen van de patiënt. Een MRI voor een patiënt met een hernia bijvoorbeeld kan onnodig zijn om deze drie redenen: omdat de MRI niet geïndiceerd is (ineffectief), omdat de MRI al is gedaan bij een ander ziekenhuis (inefficiënt), of omdat de patiënt toch de voorkeur heeft voor fysiotherapie in plaats van een operatie (ongewenst).

De onderzoekers beredeneren dat deze drie typen een verschillende aanpak vergen. Omdat ineffectieve zorg vaak afgebakend is, is het mogelijk om waarschuwingen in het epd te zetten, het af te raden in richtlijnen of zelfs afspraken te maken over de vergoeding: limit. De beste strategie voor inefficiënte zorg ligt in het reorganiseren van zorg of faciliteren van samenwerking: lean. Ongewenste zorg kan alleen teruggedrongen worden als we beter naar de patiënt gaan luisteren en gaan doen aan shared decision making: listen.

Deze indeling schept duidelijkheid in de verschillende situaties waarin zorg onnodig is, en welke strategie daar bij past. Zo hopen de onderzoekers anderen te stimuleren om ook aan de slag te gaan met het terugdringen van onnodige zorg.