Niet alles wat kan, hoeft

Stuurgroep Passende zorg in de laatste levensfase

 

 

Auteurs

KNMG

 

Link

https://www.knmg.nl/advies-richtlijnen./dossiers/niet-alles-wat-kan-hoeft.htm