De-implementing low value care in critically ill patients: a call for action-less is more

Onderzoekers uit Canada en de Verenigde Staten beschouwen de bestaande literatuur met betrekking tot niet-gepaste zorg in de IC, en concluderen dat het belangrijk is om niet-gepaste zorg te meten en actief te deïmplementeren. 

Stelfox et al. De-implementing low value care in critically ill patients: a call for action-less is more.
Intensive Care Med. 2019 Aug

 

 

Auteurs

Stelfox HT
Bourgault AM
Niven DJ

 

Link

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31396643