26 september 2016

Werkconferentie Doen of Laten? in de Munt, Utrecht

Op maandag 26 september is de derde werkconferentie van het NFU programma ‘Doen of laten? Terugdringen van onnodige zorg’. De teams uit de acht umc’s zijn inmiddels gestart met hun deïmplementatieprojecten. 

Graag willen we met u tijdens deze invitational conference kennis en ervaring uitwisselen om gezamenlijk kennis op te bouwen over hoe onnodige zorg verminderd kan worden. Er zal onder meer aandacht zijn voor:

  • Beïnvloedende factoren voor het verminderen van onnodige zorg vanuit de projectteams
  • Ervaringen met het verminderen van onnodige zorg 
  • Verschillende (educatieve) strategieën voor het verminderen van onnodige zorg: wat werkt wel en wat is minder effectief
  • Het ontmoeten van collega’s en samenwerkingspartners