18 april 2018

Symposium Doelmatigheid van zorg 2018

Het Bewustzijnsproject heeft als doel aios op te leiden in het bewust maken van doelmatige keuzes. Dit project organiseert nu voor de tweede keer het symposium Doelmatigheid van zorg.

Doelmatig leren denken en handelen is cruciaal: we willen allemaal de best mogelijke kwaliteit van zorg tegen verantwoorde kosten. In de opleiding tot geneeskundig specialist komt steeds meer aandacht voor dit maatschappelijk relevante thema. Om opleidingen daarbij te helpen organiseert het Bewustzijnsproject, samen met OOR Leiden, het Symposium Doelmatigheid van Zorg: het landelijke symposium voor iedereen die betrokken is bij de geneeskundige vervolgopleidingen en affiniteit heeft met doelmatigheid van zorg binnen de opleiding.

Het symposium heeft een middag- en een avondprogramma met respectievelijk 4 en 2 accreditatiepunten (ABAN). Hier vindt u meer informatie.