30 augustus 2018

2nd European Conference on Diagnostic Error in Medicine

Op 30 en 31 augustus aanstaande vindt in Bern het tweede Europese congres over diagnostische fouten plaats.

Diagnostische fouten (het ten onrechte niet accuraat en tijdig vinden van een verklaring voor de gezondheidsklachten van een patiënt of het niet tijdig communiceren van die verklaring aan de patiënt) maken een belangrijk onderdeel uit van medische fouten. In de recente Zorgschademonitor van EMGO/Nivel wordt gerapporteerd dat 11% van de zorg-gerelateerde schade het gevolg is van een fout in het diagnostische proces.

Meerdere (inter)nationale organisaties, waaronder de WHO, hebben recent diagnostische fouten een “top priority” onderwerp genoemd. Het is van belang om inzicht te krijgen in de frequentie, aard en oorzaken van diagnostische fouten en mogelijke oplossingen hiervoor te zoeken. De Society to Improve Diagnosis in Medicine is 11 jaar geleden al begonnen om het onderwerp op de kaart te zetten en het vergaren van kennis over diagnostische fouten te stimuleren.

Op het congres in Bern zullen experts in het veld van diagnostische fouten hun kennis en laatste onderzoeksresultaten delen. Dit gebeurt dmv plenaire sessies en workshops. Het belooft een veelzijdig en boeiend congres te worden dat interessant is medisch specialisten, laboratoriumspecialisten, docenten, onderzoekers, beleidsmakers en bestuurders.

Meer informatie over het congres is te vinden op deze website.

Het congres bevat een wetenschappelijk gedeelte waarin o.a. dmv presentaties en posters onderzoek en klinische casussen worden gepresenteerd. Hiervoor kunnen tot 9 april (op de site staat mogelijk nog 2 april) abstracts worden ingediend.