NFU programma Doen of laten

De beste zorg is soms ook minder zorg. Het terugdringen van zorg die geen toegevoegde waarde heeft of die zelfs schadelijk kan zijn voor de patiënt. Dat is het gezamenlijk streven van de acht umc’s en tientallen ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra, huisartsenpraktijken en andere samenwerkingspartners.

Doel

Passende zorg voor de patiënt en meer waardevolle zorg voor iedereen door weloverwogen keuzes: een verrichting of therapie uitvoeren of juist achterwege laten?

Het programma helpt zorgverleners om een weloverwogen keuze te maken. Dat kan zijn voor de meest effectieve verrichting of therapie. Maar dat kan ook betekenen om, in samenspraak met de patiënt, te besluiten om een handeling juist niet uit te voeren omdat de meerwaarde ontbreekt. Kiezen voor toegevoegde waarde is niet alleen goed voor die patiënt. Het betekent ook dat meer patiënten gebruik kunnen maken van de beschikbare zorg.

Doen of laten is gefinancierd door het Citrienfonds. Het Citrienfonds van de NFU en ZonMw helpt duurzame en breed inzetbare oplossingen in de gezondheidszorg ontwikkelen.