NFU programma Doen of laten

De beste zorg is soms ook minder zorg. Het terugdringen van zorg die geen toegevoegde waarde heeft of die zelfs schadelijk kan zijn voor de patiënt. Dat is het gezamenlijk streven van de acht umc’s en tientallen ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra, huisartsenpraktijken en andere samenwerkingspartners.

Doel

Passende zorg voor de patiënt en meer waardevolle zorg voor iedereen door weloverwogen keuzes: een verrichting of therapie uitvoeren of juist achterwege laten?

Het programma helpt zorgverleners om een weloverwogen keuze te maken. Dat kan zijn voor de meest effectieve verrichting of therapie. Maar dat kan ook betekenen om, in samenspraak met de patiënt, te besluiten om een verrichting of ingreep juist niet uit te voeren omdat de meerwaarde in dit geval ontbreekt. Kiezen voor toegevoegde waarde is niet alleen goed voor die patiënt. Het betekent ook dat meer patiënten gebruik kunnen maken van de beschikbare zorg.

Doen of laten is een van de vijf programma’s van het Citrienfonds dat helpt duurzame en breed inzetbare verbeteringen in de gezondheidszorg te ontwikkelen. Het Citrienfonds, uitgevoerd door de NFU en ZonMw, is door minister Schippers van VWS in het leven geroepen en loopt tot 2018.